Yaptığım Vize Sınavı Soruları

Maltepe Üniversitesi - Bilgisayar Programlama bölümünde Görsel Programlama 2 dersinde yaptığım Vize sınavının sorularını paylaşmak istedim...

Maltepe Üniversitesi MYO– Bilgisayar Programlama Bölümü

Görsel Programlama 2 – Vize Sınavı – 20.11.2019

1-) abc isminde 3 adet kurucusu olan bir sınıf tasarlayın. Arından def isminde bir sınıf oluşturup abc sınıfını kalıtımla alın.

2-) maltepedb isminde bir veri tabanınız var. Bu veri tabanında öğrenci isimli bir tablonuz var. Bu tabloda isim, soyisim ve yaş alanları var. Bu veri tabanının öğrenci isimli tablosuna kayıt atan C# kodunu yazınız. Not:(veri tabanı, tablo ve kolonları oluşturmayacaksınız bunların var olduğunu düşünüyoruz sadece c# kodunu yazmanız istenmekte)

3-) “bugün, hava, çok, güzel, ama, ben, sınavdayım” cümlesi bir string değişkendir. Bu cümleyi kelimelere ayırarak bir string diziye atayın. Bu işlem sonunda 7 elemanlı ve cümlenin kelimelerini sıralı bir şekilde tutan string diziniz olmalıdır.

4-) vlk isminde bir sınıf tasarlayın. Bu sınıfta iki alan ve bir metot olsun. Ardından kdr isminde bir sınıf tasarlayın ve vlk sınıfını kalıtımla alın.  Aşağıdaki kurallara uyunuz.

Metot: herhangi iki sayıyı almalı ve toplama işlemi yapmalı ve sonucu string olarak döndürmesi istenmektedir.

kdr isminde türetilmiş sınıfta temel sınıftan gelen oluşturduğunuz 1 alana erişiminizin olmaması istenmektedir. Bunun anlamı diğer 1 alana ve oluşturduğunuz metoda erişim olmalıdır.

5-) Aşağıda bir kod parçacığı verilmiştir. Burada sıfıra bölme hatası yani DivideByZero hatası oluşmaktadır. Bu metotta işlem kısmını değiştirmeden var olan hatayı yakalayın. Eğer hata oluşuyorsa metodun geri dönüşü false, eğer oluşmuyorsa metodun geri dönüşü true değerini döndürmelidir.

        public bool yeniislem(int a)

        {

            int sonuc = a / 0;

 

            return true;

        }

6-) a-)  Olay Güdümlü Programlama (Event Driven Programlama) nedir kısaca yazınız.

b-)  Bir programlama dilinin Nesne Yönelimli Programlama olarak tanımlanması için taşıması gereken temel özellikleri sıralayınız. (3 cümle bekleniyor daha fazlasına gerek yok)

c-) Java, C#, C, C++ ve Phyton dışında aklınıza gelen 3 tane programlama dili yazınız.

(3. soru ve 6. Soru seçmelidir iki sorudan birini seçiniz. Her soru 20 puandır.

 Sınav Süresi 90 dakikadır. Başarılar…)

Öğr. Gör. Volkan Atasever

 

Yorum ekle