MERAK EDENLER İÇİN OSMANLI NIN PARA DARPHANELERİNİN LİSTESİ

osman gazi, orhan gazi 1. murat ,ve beyazıt ın saltanatları esnasında basılan paraların üzerlerinde darp yerleri yazılı değildir ancak saltanat fasılası sırasında 1402-- 1413 arası yıldırım beyazıt ın oğulları sehzadelerin paralarında basıldıkları yerlerin gösterilmesine başlanmış ve sonradan gelenlerde bu usüle uymuşlardır osmanlı devletinde para basılan bilinen yerleri aşağıda listeledim
AMASYA
AMİD diyarbakır
ANKARA
ARDANUÇ artvin vilayetinde
AYASLUK izmir ili selçuk ilçesinin eski ismi
BAĞDAT
BALIKESİR
BARANİ halil edhem in meskukatı osmaniye kataloğunda sayfa 318 kaydedildiği gibi barani nin neresi olduğu anlaşılamamıştır
BELGRAT
BİTLİS
BLED yada BALAD ahmet ziya nın meskükatı islamiye takviminde aydın da ,söke de ve karasi de birer nahiye olduğu yazılıdır
BOLU
BOSNA
BURSA bursa ismi paralarda imla bakımından 4 türlü yazılmıştır 2. beyazıt döneminde brusa çoğu kez bursa 1. selim döneminde bursa sonradan brusa olarak yazılmıştır
CANCA halil edhem meskkukatı osmaniye eserinde canca yada cance trabzon vilayeti gümüşhane kasabasının ismidir evliya çelebi nin ..... kale fatih mehmet in eline girmiştir o zamanlar burada olan gümüş hiç bir diyarda yoktu sehire o zaman gümüşhane denmişsede defterlere cance yada canca yazılmıştır bu şehirde emin adlı mahallede darphane vardır lakin bu asırda muattaldır azze nasrühü duribe fi canca yazılı bir kaç akçe el an nezdimde mahfuzdur ifadesini aynı kitaptan öğreniyoruz
CERBE tunus ta gabes körfezinde sahile çok yakın bir adadır
CEZAYİR
ÇANİÇE bosna nın güney tarafında bir yer
ÇEMİŞKEZEK
DİMAŞK şam
DİYARBEKİR diyarbakır
EDİRNE
EL HISIN ??
ELMAHRUSA başkent baş şehir
ENGÜRİYE ankara
ERZURUM
FİLİBE
GELİBOLU
GENCE rusya da bir belde
GERMİYAN
GÜMÜŞHANE
HALEP
HANCA ismail galip beyin takvimi meskukatı osmaniye eserinde bu sehrin kafkasya da gence olması muhtemeldir denilmesine rağmen canca olmasıda düşününebilir denmiştir
HARPUT
HISNKEYFA hısın veya elhısın mardin ilindedir yeni ismi hasankeyf tir
HİLLE ırak ta bir yer
HİZAN bitlis ilinde
HUDEYDE yemen de bir yer
İNEGÖL
İSLAMBOL istanbul
KOSTANTANİYE 1460 hicri 865 2. mehmet
KOSTANTİNİYE 1648 hicri 1058 4.mehmet
İSLAMBOL 1703 hicri 1115 3. ahmet
DARUL HİLAFE 1822 hicri 1238 2. mahmut
İZMİR
KARAHİSAR
KARS
KASTAMONU
KAŞGAR doğu turkistanda bir yer
KAYSERİ
KIBRIS
KOÇANİYE yugoslavya da bir yer
KONYA
KOSOVA yugoslavya
KRATOVA kosova içine dahildir
LARENDE konya vilayetinde şuanki karaman
MADENİ NUHAS ergani olması muhtemeldir
MANASTIR yugoslavya
MANİSA
MARAŞ
MARDİN
MISIR , MAHRUSAİ MISIR
MODOVA burası kanuni zamanında erdel kıtasında tamşvar eyaletinde bulunduğu fakat bu isimde bir kasabanın mevcudiyetine müracaat edilen tarih kitaplarının hiç birisinde tesadüf edilmediği halil edhem in meskukatı osmaniye adlı eserinde yazılıdır sayfa 312
MUSUL
MÜKÜS van vilayetinde
NAHÇİVAN güney kafkasya da
NİĞBOLU bulgaristan da
NOVAR yada NOVABIRDA kosava vilayetinin kuzeyindedir bu sehre sırplar tarafından novaberda denilmiştir
OHRİ manastır sehrinin batısında
ORDUYU HUMAYUN 2 . mustafa nın rusya seferine çıkması munasebetiyle orduyu anarak bu isim yazılmıştır sene 1687 hicri 1109
REVAN kafkasya daki erivan
RÜHA urfa nın eski ismi
SAKIZ sakız adası yunanistan
SAN A yemen
SARAY yugoslavya
SELANİK yunanistan
SEREZ ,SİROZ yunanistanda bir yer
SİDREKIPSİ eski ismi sidero kapsa olduğu halde osmanlılar bunu değiştirip sidrekıpsı yada sidrekıysı yazmışlardır selanik şehrinin doğu tarafındadır
SİİRT
SİVAS
SOFYA bulgaristan
SREBERNİÇE srebernitza bosna nın kuzey tarafındadır o zamanlar bu mıntıkada gümüş ve birazda altın madeni bulunmasından dolayı gümüşşehri manasına gelen bu isim kullanılmıştır
ŞEMANİ kafkasyad a bakü sehrine yakın bir bölge
TEBRİZ iran
TİFLİS gürcistan ın başkenti
TİRE ???
TOKAT
TRABLUS, TRABLUSGARB libya
TRABZON
TUNUS
ÜSKÜP yugoslavya
VAN
YENİŞEHİR
ZEBİT yemen de bir yer

kaynak osmanlıda madeni paralar yapı kredi bankası sikke koleksiyonu ve kataloğu 1968 istanbul nuri pere

Yorum ekle