BANKNOTLARDA ÖZEL NUMARALAR KAVRAMI

Yazı Mert Erdumlu tarafından yazılmış ve bazı nümismatik gruplarında paylaşılmıştır.

Şimdi bir banknotta özel numara nedir, ne değildir?

Özel numara, bir numaranın özel olması manasına gelmemektedir...

Özel numara, sadece o harf içinde 1 milyon adet basılan ve devlet tarafından ve de devlet garantisi altında, karşılığı olan bir paranın içindeki bir numaranın ilk bin olur, ilk yüz olur, tekrarlı (repeated) numara olur (111111, 123123) diğerlerinden farklı ve özel olması durumudur...

Özel numara derken A01 00125 nolu bir ilk bin banknottan yola çıkalım... Örneği çok net anlayacaksınız... Bu banknot devlet garantisinde ve devlet tarafından sadece A harfinde 1 Milyon adet üretilmiştir. Doğru mu? Doğru... (900 bin ya da 1 milyon rakamları yuvarlayarak örneği anlatıyorum)!!!

Bu 1 milyon adetten 125 numaralı başka bir banknot yoktur yer yüzünde... Ve devlet tarafından tedavül amacıyla basılmıştır ve devlet garantisi altındadır... Yani 3. ya da harici şahısların insiyatifi altında değildir tekrardan basılması... Kanunen koruma altındadır... A ve B şahısları arasındaki sözleşme birilerinin insiyatifine bağlı iken burada direkt devlet kanunu banknotu korumaktadır...

Diğer 1 milyon adet arasında 1 tane bulunabilirken, piyasada ederi 100-150 TL hatta en pahalısı 240-250 TL’dir, doğru mudur?

Bulunabilirliği azdır, nettir !!! Ve diğer 1 milyon adet arasında bu numara belki diğerlerinden 10 sene önce basılmıştır, aynı anda basılmış eşdeğer bir bulunabilirlik arz etmediği halde fiyatlar da bu aralıktadır. Doğru mudur?

A harfinin 899675 numaralı bir banknottan belki 10 sene, duruma göre belki 20 sene evvel basılmıştır bu 000125 nolu örneğimiz, ya da 000455 ya da 00789 her neyse... Hepsi için durum aynıdır. Doğru mudur?

Şimdi insiyatifi hiçbir devletin garantisi altında bulunmayan, tamamen şahıslara bağlı, özel bir üretimde özel numara diye bir kavram kirliliği bilgi yetersizliğinden ileri gelmektedir diyorum, doğru mudur?

İnsiyatif ile 5000, 10000 ya da üst limitsiz özel basımlarda, nümismatik açıdan özel numara diye bir kavramdan bahsetmek mümkün değildir, doğru mudur?

Doğru olduğunu yaşadıkça ve deneyimleriniz arttıkça görecek ve öğrendikçe de bu adam hep doğruları söylüyormuş diyeceksiniz, lakin benim böyle bir kaygım yok... Kavramları karıştırmayalım, kavramsal karmaşa yaratmayalım, konu bundan ibarettir sadece...

35 senelik nümismatik bilgi ve öğrenimlerim, deneyimlerim, görüşmelerim, toplantılarım, resmi ya da özel yazışmalarım nezdinde verdiğim bu bilginin aksinin iddia dahi edilmesinin ahmaklık olduğunu bildirir, herkese keyifli koleksiyonlar dilerim...

Yorum ekle