while()/do-while() örnekleri -2

Örnek 1:
                boolean flag;
        flag=false;
        int sayi;
        sayi=0;
       
        while(flag==false) {
            sayi++;
            if(sayi==11) {
                break;
            }
            if(sayi==5) {
                continue;
            }
           
            if(sayi==2) {
                continue;
            }
            System.out.println(sayi);
           
        }

Örnek 2:

        boolean flag;
        flag=false;
        int sayi;
        sayi=0;
       
        do {
            if(sayi==10) {
                break;
            }
            if(sayi==0)
            {
                flag=true;
            }
            sayi++;
            System.out.println("merhaba");
        }while(flag==true);

Yorum ekle