Boolean veri tipi ve While() Döngüsü

Java programama dilinde boolean veri tipi ve while() döngüsü temel kodları.

                   booleanflag;

                   flag=false;

                   intsayi;

                   sayi=5;

                  

                   while(flag==false) {

                            if(sayi==6) {

                                      flag=true;

                            }

                            System.out.println("merhaba");

                            sayi++;

                       

                   }

 

Yorum ekle