Bilgisayar Bilimi 1. Dönem Sorularından (9. Sınıf) - Part 1

NOT: Sorular Volkan Atasever'e aittir. İsmi ve kaynağı belirttiğiniz sürece istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

 

Soru1-) Aşağıdaki java program parçacığının Ekran çıktısı nedir?

intsayi;

inttoplam;

intcarpim;

sayi=44;

carpim=sayi+3;

toplam=carpim*2;

sayi=toplam+carpim;

System.out.println(sayi);

sayi=55;

System.out.println(sayi);

System.out.println(carpim);

Soru2-) Bir sayı 10’dan büyük ise ekrana o sayının 2 ile çarpımını, değilse ekrana o sayının 2 ile toplamını yazan program parçasını yazınız. (Java Programlama Dili ile)

Soru3-) “sene 2017 geçen sene 2018” cümlesini int ve string veri tipli değişkenlere bölün ardından ekran çıktısında bu değişkenleri kullanarak aynı cümleyi yazan uygulama parçacığını yazınız. (Java Programlama Dili ile)

Soru4-) Aşağıdaki java program parçacığının ekran çıktısı nedir?

inthiz;

hiz=25;

 

if(hiz==0) {

System.out.println("araba duruyor");

}

elseif(hiz<100) {

System.out.println("hız 0 ile 100 arasında normal");

}

elseif(hiz<130) {

System.out.println("çok hızlı");

}

elseif(hiz>130) {

System.out.println("ölüm tehlikesi");

}

 

Soru-5) 110100 ikili tabanındaki sayısını onluk tabanda yazınız.

 

Yorum ekle