ENOVIA Yapısı ve BPS

Bu yazımda BPS’in(business process services) konseptini nasıl kullanıldığını ve bileşenlerin BPS tarafından nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Bu bileşenler  konfigürasyon ve implementasyon süreci içinde oldukça önemli rollere sahiptir. Enovia PLM (Product Lifecycle Management) (Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi) iş süreçleri uygulamaları için destek sağlar. Bu uygulamalar önceden tanımlanmış semalar ve süreçlerle aşağıdaki iş gereksinimlerini destekler.
Mühendislik Değişimleri
Program Yönetimi
Tedarikçi ve Kaynak Yönetimi


İş süreçleri uygulamaları, Live Collaborations Business Servicess üzerinde çalışmaktadır: Şema koleksiyonları, iş nesneleri, web dosyaları gibi temelleri sağlar ve destekler Enovia Business Process Application genel özellikler ve paylaşımlı içerikleri destekler. BPS içerikleri, tamamen çalışan web uygulamaları için tüm gereksinimleri karşılar.
Mühendislik süreçleri gibi önceden tanımlanmış karmaşı iş süreçleride tüm özellikleriyle sunulmaktadır. Live Collaboration Business Service tüm centralların(Sonrada kurulan her ek merkez) temelinde yatar.

 

 


BPS kullanıcı arayüzü aşağıdaki gibidir;
Application Login page
Navigator Page/Toolbars
-Global/Page Toolbar
-Cascading Menus
Global/Search component
Application Specific Searh Pages
View Table Pages
Mass Editable Configurable Tables
Structure Browser Tables
Navigation Trees / Structure Navigator Pages
Configurable Web Forms
Configurable Type Chooser Forms
Configurable Vault Chooser Forms
Calendar Popup Forms
PowerView Congfigurable Pages (Portal Pages)
Internet Portals

Yorum ekle