Tag Teknolojisi Kullanarak E-Kupon Sisteminin Geliştirilmesi

Çankaya Üniversitesin de düzenlenen 3. Mühendislik ve Teknoloji sempozyumunda sunulan bildiri oldukça ilgi gördü. Yenilikçi ve Microsoft Tag yani High Capacity color Barcode teknolojisinin extreme kullanımı öngörmektedir. Bu Akademik yayın 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da 3. Mühendislik ve Teknoloji sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır.

Özet:

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, tek boyutlu barkodların yerini 2 boyutlu (2D) barkodlar almıştır. 2D bir barkod, ikili(binary) bir barkoddan çok daha fazla bilgi tutabilmektedir.  Günümüzde, herhangi bir ürün hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler genellikle barkod sistemlerini tercih etmektedirler. 2D barkodlardan bilgi alma işlemi bir cep telefonu aracılığı ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayarlı görme teknikleri kullanılmaktadır. 2D barkodların en yaygın kullanımlarından biri Microsoft tarafından geliştirilen HCCB (High Capacity Color Barcode – Yüksek Kapasiteli Renkli Barkod) renkli barkod sistemidir. Bu çalışmanın birinci bölümünde barkod türleri ve kullanım alanları, ikinci bölümünde Microsoft’ un HCCB sistemi, üçüncü bölümde HCCB barkod sistemi ve Microsoft Tag Reader yazılımı kullanılarak bir elektronik kupon (e-kupon) toplama sistemi önerilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Barkod, E-Kupon, HCCB, 2D Barkod.

 

Bildiri için:

 

 

 

Bildiriyi indir:

Bildiri_Cankaya.pdf (691,21 kb)

Yorum ekle