Sql Server ile bağlantı - Yeni Başlayanlar için

Çoğunlukla projelerinde kullanmak için ve database bağlantısında sıkıntı yaşayan arkadaşların sorularına binayen koyduğum bir iki örnek.

 

//          Birinci örnek 

            string str = "Server=(local);DataBase=databaseismi;Integrated Security=SSPI";

          

 string rfi;           

 SqlDataReader rdr = null;            

 SqlConnection conn = new SqlConnection(str);           

 SqlCommand cmd = new SqlCommand("select cümleciğin", conn);           

 cmd.CommandType = CommandType.Text;           

 conn.Open();           

 rdr = cmd.ExecuteReader();            

 while (rdr.Read())           

 {               

             rfi = Convert.ToInt32(rdr[0]);           

 }           

 rdr.Close();           

 conn.Close();

  

//ikinci örnek         

            

 SqlCommand InsertCurrencyCommand = new SqlCommand();           

 conn = new SqlConnection(con);           

 InsertCurrencyCommand.CommandText = "UPDATE blablabla";           

 InsertCurrencyCommand.Connection = conn;           

 conn.Open();

 InsertCurrencyCommand.ExecuteNonQuery ();

 conn.Close();

Yorum ekle