SQL Server 2008 Yenilikler I

C ailesinden gelen dillerden  ve C# tanda alışık olduuğunuz birleşik işleçler artık SQL Server 2008 ile beraber Transact SQL'de kullanılabilmekte;

DECLARE @price AS MONEY = 10.00;

SET @price += 2.00;

SELECT @price;

+= işlemi yerine *= , /=, %= gibi işlemleride yapabilirsiniz.

·         += (plus equals)

·         -=  (minus equals)

·         *=  (multiplication equals)

·         /=  (division equals)

·         %=  (modulo equals)

Yorum ekle