SQL Server 2008 Saat dilimleri

 

UTC dediğimiz saat dilimleri lise yıllarından beri öğrendiğimiz ingilterenin saatini temel almaktadır bizim saat dilimi konumumuz +2'dedir.

SQL Server 2008 ile bu sorun çözümlenmiş ve bir saat standartı getirilmiş bu sayede saat çevrim problemi ortadan kalkmıştır.


SELECT SYSUTCDATETIME() ingiltereyerelsaati,
       SYSDATETIMEOFFSET() SISTEMSAATIvefark,
       SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [cevrim-2],
       TODATETIMEOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [sadeceekyapar-2]

Çıktımız:

Yorum ekle