SQL Server 2008 Cube Subclause

 

Tablomuzu aşağıdaki şekilde yaratalım:

CREATE TABLE tbl_meslek

(

      meslek varchar(25),

      pozisyon varchar(50),

      Departman varchar(40),

      maas int

)

SQL Server 2008 sorgusu Cube Subclause; 

SELECT pozisyon, Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

Group BY

      CUBE (pozisyon, Departman)

SQL Server 2008 deki neyi kolaylaştırıyor ?

SELECT pozisyon Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

GROUPING SETS

      (

            (pozisyon, Departman),

            (pozisyon),

            (Departman) ,

            ()         

      )

Yorum ekle