SQL Server 2008 Çoklu Insert !

SQL Server 2005 ile insert işlemlerini aşağıdaki gibi yapmak zorundaydı; 

INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme2') 
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme3')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme4')

SQL Server 2008 ile çok önemli bir kolaylığımız daha;
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1'),('deneme2'),('deneme3'),('deneme4')

VALUES parametremizi aslında bir tablo gibi kullanabilmekteyiz select ile sorgu yazarken tablo yerine values'ları da kullanabiliriz.

Yorum ekle