Mahatma Gandhi'den oldukça güzel

Tanrım! Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için ve zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi çıkarma. Eğer başarı verirsen alçak gönüllüğü çıkarma. Eğer bana alçak gönüllüğü verirsen saygınlığımı çıkarma. Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et. Benim düşüncelerime katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak, onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi ve diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı öğret bana. Başarılı olduğum zaman sarhoşluğuma izin verme. Nede başarısız olursam olayım, umutsuzluğa düşmeme izin verme. Daha ziyade, başarısızlığı başarının öncesindeki bir deneme olduğunu hatırlamamı sağla. Hoşgörünün, güçlerin en büyüğü olduğunu ve intikam arzusunun zayıflığın ilk görünüşü olduğunu öğret bana. Eğer paradan yoksun bırakırsan, bana umudu bırak. Ve eğer beni başarıdan yoksun bırakırsan, başarısızlığı yenebilmek için irade gücünü bırak bana . Eğer beni sağlık bağışından yoksun bırakırsan, inancın lütfunu bana bırak. Eğer insanlara zarar verirsem, özür dileme gücünü ver bana . Ve eğer insanlar bana zarar verirse, affetme ve merhamet gücünü ver bana. Tanrım! Eğer ben seni unutursam sen beni unutma." Mahatma Gandhi

Tüm Dinlerde Geçen Altın Kural!

Diğer insanlarla ilişkilerimizde yalnızca duygularımızı değil davranışlarımızıda denetlememiz gerekir. Bunun nasıl yapılacağı da dünyanın belli başlı tüm dinlerinde temel bir ilke biçiminde belirtilmiştir.   Brahmanizm: Yapman gerekenlerin özü şu: Sana yapıldığında acı çekeceğin bir şeyi sen de başkalarına yapma. (Mahabharata 5: 1517) Budizm: Sana zarar vereceğini düşündüğün bir hareketi başkalarına yapmaktan sakın. (Udanavaraga 5:18) Hristiyanlık: Sana yapıldığında hoşuna giden hareketi başkalarına yap. (Matta 7:12) Konfüçyüsçülük: Sana yapılmasını istediğin şeyleri sen de başkalarına yap. (Seçmeler 15:23) Müslümanlık: Kendisi için istediğini, başkaları için de istemeyen inanmış değildir. (Kur’an) Musevilik: Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Büyük kural budur, gerisi yorumdur. (Talmud Shabbat 31a) Taoizm: Komşunun kazancını kendi kazancına, komşunun kaybını kendi kaybına bir tut. (T’ai-Shan Kar-Ying P’ien)   Yorumum: Tüm anayasalar ortadan kalksa ve bu cümleyi her birey uygulasa zaten dünya barışı sağlanmış olur! Bu araştırmaya Donald Norfolk’un kitabında rastladım.

Tolerans!!!

Toleranssızlık kendimize ve davamıza güvenemediğimizin bir işaretidir. Gandhi Tolerans kayıtsızlık ve adam sendeceilik değildir, uzun bir kişilik gelişimine ihtiyaç gösteren güzel bir huydur. Prof. Makintosh artık bağnazlıkları yenip tolerans sahibi olma zamanıdır. bağnazlıklar 4 çeşittir. 1-) Cehaletten doğan bağnazlık 2-) Menfaatten doğan bağnazlık 3-) Alışkanlıktan doğan bağnazlık 4-) Korkudan doğan bağnazlık Bütün tarihimizi inceleyip, toplumumuzda tolerans, hoşgörü nedir bilmeyen amirleri insanları tetkik edin, göreceksiniz ki onlar ya cahildirler, ya başka fikir sahiplerine müsamaha ile muamele etmek menfaatlerine aykırıdır,yahut alıştıkları şeyden vazgeçmek onlara güç gelmektedir, yahut da şuur üstü veya altı bir korkunun tesiri altındadır. Hatta toleranssızlıklarının şiddeti de bu korkunun derecesine tabidir. Toleransın gıdası ilahi şüphedir. Acaba karşımızdaki adamın da söylediklerinde haklı olduğu bir taraf yok mudur, şeklindeki ve Fikret'in de şüphe bir nura doğru koşmaktır diye ifade ettiği şüphe.Voltaire'nin meşhur " Söylediğiniz sözlerin hiçbirini kabul etmiyorum, fakat sizin bunları serbestçe söyleyebilmeniz için canımı veririm" sözü tolerans ve hürriyet için söylenmiş ölümsüz özdeyişlerden biridir. İnsan Mühendisliği kitabından bir kısmı alıntıdır...