Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:14

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub       topla(56,23);       topla(412,54);       topla(356,2223);       topla(212,5114);       carp(2345,12);        yaz("volkan");        yaz("dvtfl"+12+"motor");        hello();    }            bpublic static void hello() {        System.out.println("merhaba");    }        public static void yaz(String kelime) {        System.out.println(kelime);    }        public static void topla(int sayi1,int sayi2) {        int sonuc;        sonuc=sayi1+sayi2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void carp(int sayi1,int sayi2) {        int sonuc;        sonuc=sayi1*sayi2;        System.out.println(sonuc);    }}

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:13

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        volkan(15,2,true);        volkan(45,12,false);            }        public static void volkan(int s1,int s2,boolean islem) {        int sonuc;        sonuc=0;        if(islem==true) {            sonuc=s1+s2;        }        else {            sonuc=s1-s2;        }        System.out.println(sonuc);            }    }

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:12

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        int d1;        int d2;        d1=23;        d2=45;                topla(d1,d2);        carp(d1,d2);        hello();        ogrenci("reyhan",16,true);        ogrenci("ali",12,false);        ogrenci("enes",14,false);        ogrenci("devrim",13,false);        ogrenci("irem",15,true);            }        public static void hello() {        System.out.println("parametresiz metot");    }        public static void ogrenci(String isim,int yas,boolean cinsiyet) {        System.out.println(isim+" isimli öğrenci "+yas+" yasinda");        if(cinsiyet==true) {            System.out.println("kız öğrenci");        }        else {            System.out.println("erkek öğrenci");        }        System.out.println("***********");    }        public static void topla(int sayi1,int sayi2) {        int sonuc;        sonuc=sayi1+sayi2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void carp(int sayi1,int sayi2) {        int sonuc;        sonuc=sayi1*sayi2;        System.out.println(sonuc);    }            }

Bilgisayar Bilimi - Yeni Çalışma Soruları

Uygulama sorusu:Bir boolean, bir string ve bir integer veritipi parametre alan bir metot tasarlayın ve bu metotu do-while() döngüsü ile 10 defa çalıştırın ve while döngüsü ile 5 defa çalıştırın.Soru:Tüm ülkenin vatandaş kayıtlarını tutan bir program cinsyet hanesini bit veya bool veri tipi ile tutmak yerine 64 bit int yani tam sayı değerle tutarsa oluşacak gereksiz veri büyüklüğü ne kadardır?

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:11

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        int ogrsayi;        ogrsayi=1;        int not1=56;        int not2=98;        int sayac;        sayac=0;        do {            int sozlu;            sozlu=(not1+not2)/2;            ogrort("ogrenci"+ogrsayi,not1,not2,sozlu);            not1++;            not2--;            sayac++;        }while(sayac<10);    }        public static void ogrort(String ad,int sin1,int sin2,int sozlu) {        System.out.println(ad+" isimli öğrencinin notları");        System.out.println("1. Sınavı "+sin1);        System.out.println("2. Sınavı "+sin2);        System.out.println("Sözlü "+sozlu);        int ort;        ort=(sin1+sin2+sozlu)/3;        System.out.println("Not ortalaması: "+ort);        System.out.println("*********");    }    }

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:10

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        int sayi;        sayi=50;        int ogrsayi;        ogrsayi=1;        do        {            int sozlu;            sozlu=(sayi+(sayi-1))/2;            ogrenciort("ogrenci"+ogrsayi,sayi,sayi-1,sozlu);            sayi++;            ogrsayi++;        }while(sayi<=100);            }        public static void ogrenciort(String isim,int sinav1,int sinav2,int sozlu) {            System.out.println(isim+" isimli ogrencinin");        System.out.println("1. Sınavı: "+sinav1);        System.out.println("2. Sınavı: "+sinav2);        System.out.println("Sozlu : "+sozlu);        int toplam;        toplam=sinav1+sinav2+sozlu;        toplam=toplam/3;        System.out.println(isim+" isimli ogrencinin not ort."+toplam);        System.out.println("*****************");    }        }

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:9

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        //1 toplama 2 carpma 3 bolme 4 cikarma       islem(22,5,1);       islem(534,87,2);       islem(26,2,3);       islem(7612,3,4);       islem(172,23,4);       islem(162,33,4);       islem(1562,3,4);       islem(12,43,12);    }        public static void islem(int sayi1,int sayi2,int islem) {        int sonuc;        if(islem==1) {            sonuc=sayi1+sayi2;        }        else if(islem==2) {            sonuc=sayi1*sayi2;        }        else if(islem==3) {            sonuc=sayi1/sayi2;        }        else if(islem==4) {            sonuc=sayi1-sayi2;        }        else {            System.out.println("hatali islem tipi");            sonuc=-1;        }                System.out.println(sonuc);    }}

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:8

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        ogrenciort("cem",56,100,100);        ogrenciort("serkan",30,50,85);        ogrenciort("yagiz",100,99,99);        ogrenciort("elif",99,98,96);            }        public static void ogrenciort(String isim,int sinav1,int sinav2,int sozlu) {        System.out.println("*****************");        System.out.println(isim+" isimli ogrencinin");        System.out.println("1. Sınavı: "+sinav1);        System.out.println("2. Sınavı: "+sinav2);        System.out.println("Sozlu : "+sozlu);        int toplam;        toplam=sinav1+sinav2+sozlu;        toplam=toplam/3;        System.out.println(isim+" isimli ogrencinin not ort."+toplam);        System.out.println("*****************");    }    }

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:7

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        hello("volkan");                for(int i=0;i<10;i++) {            for(int j=5;j<=15;j++) {                topla(i,j);                yagiz(i,j);            }        }                sabithesap();        dvtfl("ahmet",12,false);            }        public static void sabithesap() {        int sayi;        sayi=12;        System.out.println(sayi);    }        public static void topla(int say1,int say2) {        int sonuc;        sonuc=say1+say2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void yagiz(int d1,int d2) {        int sonuc;        sonuc=d1*d2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void hello(String isim) {        System.out.println(isim+" programa hoşgeldiniz");    }        public static void dvtfl(String ogrenci,int yas,boolean cinsiyet) {        System.out.print(ogrenci+" isimli ogrenci "+yas+" yasindadir ");        if(cinsiyet==true) {            System.out.print("kız öğrenci");        }        else {            System.out.print("erkek öğrenci");        }        System.out.println("");    }}

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:6

public class nnnn {    public static void main(String[] args) {        // TODO Auto-generated method stub        dvtfl("mervan",14,false);        dvtfl("enes",15,false);        dvtfl("ceren",12,true);        dvtfl("nehir",16,true);            }        public static void sabithesap() {        int sayi;        sayi=12;        System.out.println(sayi);    }        public static void topla(int say1,int say2) {        int sonuc;        sonuc=say1+say2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void yagiz(int d1,int d2) {        int sonuc;        sonuc=d1*d2;        System.out.println(sonuc);    }        public static void hello(String isim) {        System.out.println(isim+" programa hoşgeldiniz");    }        public static void dvtfl(String ogrenci,int yas,boolean cinsiyet) {        System.out.print(ogrenci+" isimli ogrenci "+yas+" yasindadir ");        if(cinsiyet==true) {            System.out.print("kız öğrenci");        }        else {            System.out.print("erkek öğrenci");        }        System.out.println("");    }}