SQL Server 2008 Yenilikler I

C ailesinden gelen dillerden  ve C# tanda alışık olduuğunuz birleşik işleçler artık SQL Server 2008 ile beraber Transact SQL'de kullanılabilmekte; DECLARE @price AS MONEY = 10.00; SET @price += 2.00; SELECT @price; += işlemi yerine *= , /=, %= gibi işlemleride yapabilirsiniz. &middo... [Dah fazla]